Katedra Biologii Środowiskowej

Laboratorium zoologii IEiB jest częścią Katedry Biologii Środowiskowej. Pracami laboratorium kieruje dr hab. Grzegorz Makulec prof. UKSW.

Misja naukowa

Obiektem naszych badań są drobne bezkręgowce glebowe, epigeniczne i naroślinne. Jest to grupa, która pomimo silnej presji urbanizacyjnej nadal dość licznie występuje w wielu ekosystemach, w tym także w ekosystemach miejskich.

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Badawcze

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Oferty Komercyjne

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Badawcze

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Projekty Edukacyjne

Podstawowe badania naukowe

Obszar naszych badań to tereny zieleni miejskiej oraz parki Warszawy – Młociński, Skaryszewski,  Bielański. Nasze prace prowadzimy także na rolniczych i odłogowanych terenach podmiejskich w gminach Łomianki i Czosnów. Oceniamy i monitorujemy różnorodność biologiczną ekosystemów podlegających silnej antropopresji i poszukujemy sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom. W pracach terenowych i eksperymentach laboratoryjnych aktywnie uczestniczą studenci przygotowujący pod naszym kierunkiem swoje prace licencjackie lub magisterskie. Znaczna część zgromadzonych wyników jest publikowana lub przekazywana administracji dzielnicowej lub gminnej.

Metodyka badawcza

W badaniach stosujemy zarówno proste metody chwytania zwierząt, takie jak pułapki Barbera, siatki entomologiczne, czerpaki, ręczne przebieranie i ekstrakcję chemiczną ale także bardziej złożone, jak lejki O’Connora i aparat Macfadyena. Do obserwacji przyżyciowych i oznaczania grup taksonomicznych wykorzystujemy binokulary i mikroskopy w tym te wyposażone w kamerą cyfrową.

Programy edukacyjne

Przykłady wybranych programów edukacji realizowanych w laboratorium zoologii.

Wybrane publikacje naukowe

Makulec G. Ilieva-Makulec K. 2013 – Ogólna charakterystyka fauny glebowej. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 10-34.

Makulec G. 2013 – Biologia, ekologia i wpływ dżdżownic na urodzajność gleb. (w: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność. Eds. J.Tyburski, G.Makulec, UWM Olsztyn, pp. 35-68).

Kusińska A., Makulec G., Oktaba L. 2012 – Role of Aporrectodea caliginosa in the Processes of Soil Organic Matter Transformation under the Condition of Monoculture and Multispecies Plant Community. Polish Journal of Soil Sciences, vol. XLV no.1 2012.