Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Wód

Kierownikiem Laboratorium jest dr inż. Bożena Sosak-Świderska
Laboratorium zajmuje się oceną stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.