Laboratorium Zoologii

Katedra Biologii Środowiskowej

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Grzegorz Makulec prof. UKSW
Obiektem naszych badań są drobne bezkręgowce glebowe, epigeniczne i naroślinne. Jest to grupa, która pomimo silnej presji urbanizacyjnej nadal dość licznie występuje w wielu ekosystemach, w tym także w ekosystemach miejskich.