Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

Koordynatorem realizacji projektu jest dr inż. Bożena Sosak-Świderska
Misją stacji (SME) jest monitoring zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla ludności z terenu Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Monitoring obejmie stan bioróżnorodności przyrodniczej, ocenę jakości wody, gleby i żywności oraz ocenę stanu zdrowia wybranych grup społecznych potencjalnie narażonych na czynniki szkodliwe.