Stacja Meteo IEiB UKSW

Projekt stacja meteo realizowany jest przez Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB UKSW

Udostępniamy testowo wybrane dane pomiarowe naszej stacji meteo w trybie online

Uwaga: testowe dane ze stacji meteo IEiB gromadzone są od dnia jej uruchomienia 28-06-2017. W związku z tym nie wszystkie wartości zestawień porównawczych (np. skrajności z bieżącego roku) są możliwe do pełnej ich prezentacji.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z ofertą edukacyjną oraz badawczo-naukową naszego zakładu.

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas
Strona Frontowa IEiB.edu.pl