Instytut Ekologii i Bioetyki2018-08-18T19:28:29+00:00
Informacyjna IEiB
Niezbędnik studenta
Mapa stron i witryn IEiB
Aktualności IEiB
Konferencje
Laboratoria
Pracownicy
Struktura IEiB
Studia stacjonarne
Studia podyplomowe
Studium pedagogiczne

Witryna naukowa Instytutu Ekologii i Bioetyki WFCh UKSW

Projekty badawcze realizowane w IEiB

Przykłady nowych zajęć w zmienionej strukturze IEiB

Konferencje naukowe IEiB

Seminaria naukowe IEiB

Archiwum – seminaria naukowe – Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Archiwum – seminaria naukowe – Katedra Antropologii Środowiskowej

Informacje naukowe IEiB-WFCh UKSW

Zobacz nasze aktualności IEiB 2018/2019

Zaproszenia – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Nasze adresy kontaktowe – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Witryna Projektów Instytutu Ekologii i Bioetyki na UKSW

Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia powstałej w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

LABORATORIA PRZYRODNICZE IEIB NA UKSW

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) wchodzą w skład Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. W laboratoriach tych prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku ochrona środowiska oraz badania naukowe oraz projekty komercyjne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

W ramach projektu zostało wyposażonych szereg laboratoriów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych. Niektóre z tych laboratoriów powstały, jako całkowicie nowe projekty badawczo-naukowe. Do grupy nowych projektów zalicza się, między innymi laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS w nowej strukturze IEiB wchodzące w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska.