Instytut Ekologii i Bioetyki2018-07-17T12:50:24+00:00
Witryna Informacyjna IEiB (wkrótce aktywacja)
Mapa witryn IEiB (wkrótce aktywacja)

Projekty badawcze realizowane w IEiB

Przykłady nowych zajęć w zmienionej strukturze IEiB

Planowane seminaria naukowe IEiB

Zobacz archiwum – seminaria naukowe IEiB 2018

Informacje dnia IEiB-WFCh UKSW

Zobacz nasze aktualności laboratoryjne IEiB 2018

Zaproszenia – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Nasze adresy kontaktowe – Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Pracownicy samodzielni Instytutu Ekologii i Bioetyki

Witryna Projektów Instytutu Ekologii i Bioetyki na UKSW

Instytut Ekologii i Bioetyki (IEiB) powstał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w 2002 roku w wyniku przekształcenia powstałej w roku 1984/85 na WFCh ATK specjalności „Ekologia Człowieka i Bioetyka”.

LABORATORIA PRZYRODNICZE IEIB NA UKSW

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) wchodzą w skład Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych UKSW. W laboratoriach tych prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów na kierunku ochrona środowiska oraz badania naukowe oraz projekty komercyjne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

Laboratoria przyrodnicze IEiB (Instytut Ekologii i Bioetyki) na UKSW oprócz badań o charakterze naukowym podejmują działania systemowe w kierunku monitoringu środowiska wraz z elementami zarządzania zasobami środowiska. Działania te są możliwe, dzięki istotnemu zinformatyzowaniu zakładów przyrodniczych w oparciu o środki unijne.

W ramach projektu zostało wyposażonych szereg laboratoriów przyrodniczych i chemiczno-fizycznych. Niektóre z tych laboratoriów powstały, jako całkowicie nowe projekty badawczo-naukowe. Do grupy nowych projektów zalicza się, między innymi laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS w nowej strukturze IEiB wchodzące w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska.