Loading...
Instytut Ekologii i Bioetyki na UKSW2019-02-08T16:33:36+00:00

Witryna naukowo-edukacyjna IEiB

Instytut Ekologii i Bioetyki składa się z dwóch jednostek naukowych w postaci Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska oraz Katedry Antropologii Środowiskowej.

  • Studia stacjonarne IEiB prowadzi studia stacjonarne licencjackie oraz magisterskie na kierunku ochrona środowiska.

  • Studia podyplomowe – W IEiB prowadzone są studia podyplomowe pt. „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” oraz “Bioetyka i prawo medyczne”.

  • Studium pedagogiczne Pedagogizacja jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki dostarczają niezbędnej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykochemicznych kształtujących środowisko przyrodnicze.

Więcej o programie studiów w IEiB

Popularyzacja wiedzy

Instytut Ekologii i Bioetyki WFCh we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny pod nazwą „Laboratoria Młodzieżowe”. Jest to cykl warsztatów i spotkań popularyzujących wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Współpraca międzynarodowa

W IEiB współpraca międzynarodowa realizowana jest na wielu płaszczyznach. Pracownicy nawiązują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowo-badawczymi, uczestniczą w międzynarodowych projektach i konferencjach naukowych, a także prowadzą wykłady na uczelniach partnerskich (m.in. w ramach programu Erasmus+).

Aktualności w IEiB

Nasze aktualności w tym miejscu prowadzimy od roku 2019.

Nowe projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska. W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.

Konferencje IEiB

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku gromadzą one grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się nie tylko problematyką zrównoważonego rozwoju.

Zobacz ostatnie nasze konferencje

Projekt stacja Meteo

Sprawdź stan zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi na UKSW.

Sprawdź OnLine na naszej witrynie

Laboratoria IEiB

Poznaj laboratoria przyrodnicze Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

Zobacz wszystkie nasze laboratoria

Pracownicy IEiB

Pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki stanowią interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Poznaj zespół pracowników samodzielnych
Poznaj zespół pracowników niesamodzielnych

“Prawidłowa interpretacja rzeczywistości przyrodniczej nie da się sprowadzić jedynie do sumy ich części, ponieważ podlega ona ciągłej ewolucji, w której toku wyłaniają się coraz to nowe całości.”

Od przygody do wiedzy

Program operacyjny pt. Wiedza Edukacja Rozwój

Prezentacją plakatów przygotowanych przez uczestników projektu zakończyły się zajęcia w module I Człowiek i jego życie codzienne w projekcie POWER “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. Uczniowie podczas prezentacji plakatów w 2-3 osobowych zespołach zaprezentowali rezultaty swojej pracy, zdobytą wiedzę i umiejętności.

Czytaj więcej o projekcie
Kliknij po nasze najnowsze publikacje

Seminaria Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska IEiB na UKSW

Dystrybucja ustrojowa biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne, jako efekt oddziaływania środowiska

dr hab. Katarzyna Góralczyk, Zakład Chemii Środowiskowej

Projekt przedstawiający kierunki oraz możliwości rozwoju Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB-UKSW.

Zobacz nasze seminaria 2018-2019

Seminaria Katedry Antropologii Środowiskowej IEiB na UKSW

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju.

ks. prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Łepko, Zakład Ekofilozofii
Zobacz nasze seminaria 2018-2019