Loading...
Instytut Ekologii i Bioetyki na UKSW2019-05-21T19:51:45+02:00

Witryna naukowo-edukacyjna IEiB

Instytut Ekologii i Bioetyki składa się z dwóch jednostek naukowych w postaci Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska oraz Katedry Antropologii Środowiskowej.

  • Studia stacjonarne IEiB prowadzi studia stacjonarne licencjackie oraz magisterskie na kierunku ochrona środowiska.

  • Studia podyplomowe – W IEiB prowadzone są studia podyplomowe pt. „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych” oraz “Bioetyka i prawo medyczne”.

  • Studium pedagogiczne Pedagogizacja jest dodatkową propozycją dla studentów w celu uzyskania uprawnień do pracy w szkole.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Instytucie Ekologii i Bioetyki dostarczają niezbędnej wiedzy koniecznej do zrozumienia procesów fizykochemicznych kształtujących środowisko przyrodnicze.

Studia Podyplomowe 2019/20

Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego

Aktualności naukowe IEiB

Nauka & Edukacja & Praktyka

Współpraca międzynarodowa

Formy i kierunki współpracy międzynarodowej IEiB

Ogłoszenia IEiB

Nasze ogłoszenia od roku 2019

Popularyzacja wiedzy

IEiB popularyzuje wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych i humanistycznych

Konferencje IEiB

Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku gromadzą one grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się nie tylko problematyką zrównoważonego rozwoju.

Projekt stacja Meteo

Sprawdź stan zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi na UKSW

Sprawdź OnLine na naszej witrynie

Laboratoria IEiB

Poznaj laboratoria przyrodnicze Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW

Zobacz wszystkie nasze laboratoria

Pracownicy IEiB

Pracownicy Instytutu Ekologii i Bioetyki stanowią interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i humanistycznych.

Poznaj zespół naszych pracowników

Nowe projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska. W ramach wykładu przekazywana jest wiedza z grupy przedmiotów nauk geograficznych pt. Metody wyceny i parametryzacji środowiska przyrodniczego.

Od przygody do wiedzy

Program operacyjny pt. Wiedza Edukacja Rozwój

Prezentacją plakatów przygotowanych przez uczestników projektu zakończyły się zajęcia w module I Człowiek i jego życie codzienne w projekcie POWER “Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”. Uczniowie podczas prezentacji plakatów w 2-3 osobowych zespołach zaprezentowali rezultaty swojej pracy, zdobytą wiedzę i umiejętności.

Seminaria Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska IEiB na UKSW

Dystrybucja ustrojowa biomarkerów narażenia ludzi na trwałe zanieczyszczenia organiczne, jako efekt oddziaływania środowiska

dr hab. Katarzyna Góralczyk, Zakład Chemii Środowiskowej

Projekt przedstawiający kierunki oraz możliwości rozwoju Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska IEiB-UKSW.

Seminaria Katedry Antropologii Środowiskowej IEiB na UKSW

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju.

ks. prof. UKSW, dr hab. Zbigniew Łepko, Zakład Ekofilozofii