Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr hab. Jacek Tomczyk
dr hab. Jacek TomczykDyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki
Profesor z obszaru biologii człowieka. Zainteresowania badawcze obejmują obszar antropologii szkieletowej oraz odontologii. Jest autorem i współautorem ponad 50 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Europejskiego Towarzystwa Antropologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Paleoodontologicznego. Od 2004r. jest członkiem francuskiej misji wykopaliskowej (dyrektor misji: prof. O. Rouault – University of Lumière Lyon II oraz prof. Maria Grazia Masetti- Rouault – Ecole de Hautes Etudes, Paris) prowadzącej pracy w starożytnej Terce i Tell Masaikh (Syria) ora w Qasr Shamok (Iraq).

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, biologia człowieka,  osteologia, odontologia

Dyrektor Instytutu Ekologii i Bioetyki
Członek Senackiej Komisji Finansowej UKSW
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Przewodniczący oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
Członek Polskiej Akademii Umiejętności Komisja Antropologiczna

Magisterium:
„Mono- czy polifiletyczny rodowód współczesnego człowieka w świetle oceny filogenetycznego stanowiska człowieka neandertalskiego” (1997).

Doktorat:
„Problematyka taksonomii kopalnych hominidów. Studium historyczno-metodologiczne” (2002).

Habilitacja:
dorobek oraz rozprawa „Odontologiczne wyznaczniki stresu a czynniki środowiskowe kształtujące populację z doliny środkowego Eufratu (Syria)” (2014).

członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
członek European Anthropological Association
członek  International Association for Paleodontology

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

 • Current controversies about human origins – between anthropology and the Bible, Interdisciplinary University of Paris and John Tempelton Foundation, 2005-2006, ID 100014.
 • Przemiany biologiczne w populacjach ludzkich zamieszkujących środkową dolinę Eufratu (wschodnia Syria), 2009-2011, MNiSW N303 319837.
 • Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations: ancient DNA analysis since the Neolithic, 2013-2017, NCN 2013/08/M/HS3/00379.
 • Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.), 2014-2018, NCN 2013/11/B/HS3/04117.
 • “Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski, 2015-2018, NCN 2014/15/B/HS3/02184.
 • Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Puszczy Białowieskiej, 2017-2012. NCN, 2016/20/W/HS3/00593 (projekt w ramach konsorcjum).

Najnowsze publikacje

 • Tomczyk J., Palczewski P., Mańkowska-Pliszka H., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas H.W., 2016, A probable case of thalassemia intermedia from Tell Masaikh, Syria. International Journal of Osteoarchaeology 26:549–554.
 • Tomczyk J., Zalewska M., 2016. Mechanical and chemical dental wear in historical population from the Syrian lower Euphrates valley. Archives of Oral Biology 62:49–57.
 • Tomczyk J., Palczewski P., Mańkowska-Pliszka H., Płoszaj T., Jędrychowska-Dańska K., Witas H.W., 2016, Anaemia (thalassaemia) in the Middle Euphrates Valley of Syria in the second– fourth centuries AD? Antiquity 90:157–171.
 • Tomczyk J., Wierzbowski H., Zalewska M., 2016. Stable isotope record of human and sheep enamel carbonate from the ancient Middle Euphrates Valley (Syria). International Journal of Osteoarchaeology 26:599–609.
 • Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Reliability of the assessment of periodontal disease in historical populations. International Journal of Osteoarchaeology 27:206–216.
 • Tomczyk J., Turska-Szybka A., Zalewska M., Olczak-Kowalczyk D., 2017. Pulp stones prevalence in a historical sample from Radom, Poland (AD 1791–1811). International Journal of Osteoarchaeology 27:563-572.
 • Tomczyk J., Nieczuja-Dwojacja J., Zalewska M., Niemiro W., Olczyk W., 2017. Sex estimation of upper long bones by selected measurements in a Radom (Poland) population from the 18th and 19th centuries AD. Anthropological Review 80:287–300.
 • Tomczyk J, Myszka A, Borowska-Strugińska B, Zalewska M, Turska-Szybka A, Olczak-Kowalczyk D., 2018. Periodontitis in the historical population of Radom (Poland) from the 11th to 19th centuries. International Journal of Osteoarchaeology 28:397-407.
 • Przesmyska A., Tomczyk J., Zarzecka J., Kozieł S., Zalewska M., 2018. Standard intraoral radiography vs. cone beam computed tomography for root canal systems detection in historical dental material. Collegium Anthropologicum 42(1):1–5.
 • Tomczyk J., Ostrowska A., 2018. Enamel hypoplasia in a Mesolithic (5900±100 BC) individual from Woźna Wieś (Poland): A case study. Anthropological Review 81:191–201.
Czytaj więcej

Dyrektor IEiB oraz Kierownik laboratorium Ekologii Człowieka.

Zakład Ekologii Człowieka
Czytaj więcej