Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. Sadowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard F. SadowskiProfesor w Katedrze Antropologii Środowiskowej
W badaniach podejmuje filozoficzną refleksję nad kryzysem środowiskowym i  zrównoważonym rozwojem, szczególnie zaś nad powiązaniami pomiędzy religią i środowiskiem oraz religijnymi podstawami relacji człowieka do przyrody.
Jest członkiem następujących towarzystw naukowych: International Association for Environmental Philosophy; The International Society for the Study of Religion, Nature and Culture;  European Forum for the Study of Religion and the Environment;  Forum on Religion and Ecology,  and Catholic Coalition on Climate Change. Jest autorem ponad 50 publikacji.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne: filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; religion and ecology, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój).

profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
kierownik Zakładu Ekofilozofii
sekretarz Katedry Antropologii Środowiskowej

DOKTORAT:
„Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego” – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2004 r.

HABILITACJA:
Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej” – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2015 r.

Najnowsze publikacje

Książki

Rozdziały w pracach zbiorowych

Artykuły

Czytaj więcej

Profesor w Katedrze Antropologii Środowiskowej

Zakład Ekofilozofii
Czytaj więcej