Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opaliński
Prof. zw. dr hab. Krzysztof OpalińskiKierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Biolog, profesor nauk przyrodniczych. Od pięćdziesięciu lat zajmuje się bioenergetyką zwierząt – bezkręgowców i ryb, szczególnie w strefach polarnych, w Arktyce i Antarktyce. Główne zainteresowania to metabolizm oddechowy, kompensacja metaboliczna w niskich temperaturach, ekologia planktonu i bentosu w strefach polarnych. Prof. Opaliński uczestniczył w ponad dziesięciu ekspedycjach naukowych lądowych i morskich do Arktyki i Antarktyki oraz Oceanii. Jego aktualne badania dotyczą przepływu energii przez ekosystem Wisły i konkurencji wewnątrzgatunkowej ryb i bezkręgowców. Jest autorem pond stu publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych. Był członkiem Komitetu Ekologii PAN, Komitetu Badań Polarnych PAN, jest członkiem Komitetu Badań Morza PAN.

Najnowsze publikacje

 • Kotwicki L., Grzelak K., Opalinski K.W., Weslawski J.M.,  (2016), Total benthic oxygen uptake in two Spitsbergen Arctic fjords under different hydrological regimes, “Oceanologia”.
 • Słodownik P., Opaliński K.W., (2015), Zużycie tlenu przez plażę wislana. Dobra i usługi ekosystemu, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13:98-101.
 • Opaliński  K.W., (2014),  Competition for food in makroplankton Animals in the Vistula Lagoon,  „ Studia Ecologiae et Bioethicae” 12:179-194.
 • Opaliński  K.W., (2012)  W jeziorze Vida żyją bakterie w warunkach, w których nie powinny żyć – www naukawpolsce.pap.pl/aktualności/news (Serwis Polskiej Agencji Prasowej).
 • Opaliński K.W.,  (2012),  Murray A.E. i inni, Microbial life at -13oC in brine of an ice-sealed  Antarctic lake, Proceedings of the National Academy of Sciences, early edition, doi 10.1073pnas1208607109,   „ Studia Ecologiae et Bioethicae” 10:98-101.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, ekologia, bioenergetyka
Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych, IEiB WFCh UKSW
Magisterium:
Dynamika liczebności makrofauny litoralu jeziora Mikołajskiego, 1968

Doktorat:
Metabolizm oddechowy wyizolowanych skrzel małża Unio pictorum L, 1975

Habilitacja:
Metabolizm oddechowy i adaptacje metaboliczne antarktycznego kryla, Euphausia superba 1992

Profesura:
2007 rok

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

Kierowanie  projektami badawczymi

 • 1993 – kierowanie projektem badawczym „Strategie gospodarki energetycznej bezkręgowców arktycznych” (KBN 6 6182 92 03);
 • 1997-2000 – kierowanie zespołem realizującym polską część międzynarodowego projektu VISBYPROGRAMMET   “Environmental impact of animal breeding , food production and human/veterinarian medicine” (Visbyprogrammet 390/4968/1997 no 39) Finansowanie: Svenska Institutet (Szwecja);
 • 1999 – kierowanie projektem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej  „Waloryzacja ekosystemów plaż morskich. Aspekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne” (Program Phare-SCI-TECH II, nr  PL9611/99/02-02.52/565);
 • 1999-2001 – kierowanie projektem  KBN ”Wpływ antybiotyków paszowych i cytostayków na  środowisko. Badania polowe i laboratoryjne” (6 PO-4G 050 160);
 • 2003 –2006 – kierowanie polską częścią polsko-belgijskiego  programu „Biodiversity, ecology and ecosystem processes in European sandy beaches” (projekt 1.II. w ramach umowy o współpracy miedzy Polską Akademią Nauk i Funduszem Badań Naukowych – Flandria, Belgia, podpisanej w  Warszawie 10 grudnia 2003);
 • 2003 – koordynacja i przygotowanie polskiego work package do projektu  Specific Targent Research Project „Substitutes for antibiotic feed enchancers” (SAFE), zgłoszonego do Szóstego Programu Ramowego UE. Kierownik Projektu Dr A. P.
  Harrison (Dania),  projekt nr FP6-506124;
 • 2005-2008 – kierowanie projektem badawczym „Bioenergetyczny model wewnątrzgatunkowej konkurencji o pokarm w populacji lądowego  ślimaka Achatina achatina” (MNiSW  Nr N 304 037 31 1241);
 • 2007-2011 – kierowanie projektem badawczym “Przepływ energii przez piaszczyste łachy wiślane” (MNiSW,  Nr N 304 03 442 33);
 • 2008-2012 – kierowanie projktem badwczym „Przepływ energii przez piaszczyste ławice i plaże Wisły oraz ich potencjalna rola w rozkładzie  materii organicznej” (MNiSW Nr N N304347439);
 • 2013 – przygotowanie Task 5. „Assessment of the biocatalytical potential of Wisła riverine sediments”  projektu Consilience for Vistula (CONVIS) złożonego do NCN (SYMFONIA,  ID 212894, nr 2013/08/W/NZ8/00702).

Udział w projektach badawczych

 • 1968-1970 – projekt; „XIV  Radziecka Wyprawa  Antarktyczna” wraz z  zimowaniem na stacji antarktycznej Molodozhnaya  (Antarktyda Wschodnia). Organizator: Radziecka Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna;
 • 1975 -1976 –  projekt   „Pierwsza polska wyprawa krylowa”. Antarktyczna wyprawa na  r/v Profesor Siedlecki Organizator: Polskia Akademia Nauk oraz  Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;
 • 1978 – projekt  „Ekosystem pelagiczny upwellingu peruwiańskiego” ekspedycja morska  na Pacyfik na statku r/v Dmitry Mendeleev. Organizator: Instytut Oceanologii Shirshova AN ZSSR;
 • 1980 – 1982 – 1984 – projekt  „Rozpoznanie mechanizmów procesów transformacji energii i materii w układach ekologicznych tundry” udział w arktycznych ekspedycjach lądowych na Spitsbergen. Organizator: PAN;
 • 1986-  projekt „Ekosystem”. Udział w antarktycznej ekspedycji morskiej na r/v Akademik Kurchatov . Organizator: Instytut Oceanologii Shirshova AN ZSSR;
 • 1989 – projekt  „Struktura i funkcjonowanie ekosystemu pelagialu Oceanu Południowego”. Udział w antarktycznej ekspedycji na statku r/v  Dmitry Mendeleev. Organizator: Instytut Oceanologii  Shirshova  AN ZSSR. Część polska programu
  skoordynowana była z międzynarodowym programem BIOMASS IV (Biological Investigations of Marine Ecosystems and Stocks);
 • 1991 – projekt  „Study of the European Arctic Shelf – European  Polarstern Oceanographic Study”  SEAS – EPOS. Udział w arktycznej ekspedycji morskiej na staku r/v Polarstern. Organizator: European Science Foundation;
 • 1993 – projekt „Kara Sea”. Uudział w arktycznej ekspedycji morskiej na Morze Karskie na r/v Dalnye Zelentsy. Organizator: Murmański Instytut Biologii Morza RAN;
 • 1995 – projekt „Meiofauna”). Udział w naukowej  ekspedycji nad Morze Czarne Organizator: PAN;
Czytaj więcej

Profesor w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Kierownik Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych
Czytaj więcej