Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew ŁepkoKierownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Obszar zainteresowań naukowych: historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia filozoficzna, ewolucyjna teoria poznania, filozofia środowiskowa, filozofia zrównoważonego rozwoju.

Granty, projekty, ekspertyzy, badania naukowe

Man and the Environment. Return to the Lost Οἶκος (Oikos) and Its Restoration. Projekt realizowany w ramach dwustronnego porozumienia Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Facoltà di Filosofia, Università Pontificia Salesiana, Roma. Okres realizacji projektu: grudzień 2013 – grudzień 2015 r. Funkcja pełniona w projekcie: koordynator zespołu badawczego z UKSW.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki humanistyczne, filozofia (antropologia filozoficzna; ekofilozofia; historia i filozofia nauk behawioralnych, antropologia środowiskowa; zrównoważony rozwój
Profesor nadzw. w Katedrze Antropologii Środowiskowej
Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Studia Ecologiae et Bioethicae
MAGISTERIUM:
„Marksistowska koncepcja alienacji według Adama Schaffa – Katolicki Uniwersytet Lubelski 1980

DOKTORAT:
„Antropologia Konrada Lorenza” – Akademia Teologii Katolickiej 1989.

HABILITACJA:
„Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej” – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW 2003.

Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego – Członek Zarządu

Najnowsze publikacje

Książki

  • Sadowski R.F., Łepko Z. red., (2017),Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, Warszawa: TNFS.
  • Kureethadam J.I., Łepko Z., Sadowski R.F.  eds. (2016), Returning  to  the  Οîκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS.
  • Łepko Z., Sadowski R.F. red., (2009), A Humanist Approach to Sustainable Development, Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
  • Łepko Z., (2003), Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej,  Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Rozdziały w pracach  zbiorowych

Artykuły

Czytaj więcej

Kierownik Katedry Antropologii Środowiskowej oraz Zakładu Ekofilozofii

Zakład Ekofilozofii
Czytaj więcej