Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Grzegorz Embros
dr Grzegorz EmbrosAdiunkt Katedry Antropologii Środowiskowej
Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju

Nagrody, Osiągnięcia organizacyjne

2011    Medal Komisji Edukacji Narodowej
2011    Nagroda Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2012    Brązowy krzyż zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki oraz osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Profil naukowy, pełnione funkcje

Absolwent filozofii (filozofia przyrody) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Pracuje jako asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem, gdzie prowadzi badania w zakresie systemowych podstaw ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, systemów zarządzania środowiskowego.

Prodziekan ds. studenckich WFCh UKSW
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Magisterium
“Koncepcja ekofilozofii w ujęciu profesora Zbigniewa Hulla” (2001)

Doktorat
“Systemy informacyjne jako wsparcie ekofilozoficznych podstaw edukacji dla zrównoważonego rozwoju” (2007)

Najnowsze publikacje

Embros G. 2012. Próba systemowego ujęcia człowieka w świecie zagrożonym konsumpcjonizmem. Seminare 32:57-69.
Embros G. 2013. Role of procedures in environmental management system. Studia Ecologiae et Bioethicae 11(4):113-128.
Embros G. 2014. Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 12(3):137-162.
Embros G., Prakseologiczne uwarunkowania procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 14(2016)1, Warszawa 2016, s. 101- 127.
Embros G., A Systemic View of  Οἶκος, w: Joshtrom I. Kureethadam, Zbigniew Łepko, Ryszard F. Sadowski (eds), Returning  to  the  Οἶκος.  Ways  to  Recover  our  Common  Home, Rome: LAS 2016, pp. 84-101.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem
Wróć do zestawienia