Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Aleksandra Lisowska-Gaczorek
dr Aleksandra Lisowska-GaczorekPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Specjalista ds. naukowo-technicznych w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wykorzystania analiz trwałych izotopów w materiale biologicznym (archeologiczne szczątki kostne). Z wykorzystaniem metod chemicznych dr Lisowska-Gaczorek bada związek pomiędzy biologią, kulturą i środowiskiem, koncentrując się na rekonstrukcji diety, pochodzenia i migracji ludności zarówno na poziomie indywidualnym jak i populacyjnym.

Projekty badawcze

„Zastosowanie analiz trwałych izotopów tlenu na modelu zwierzęcym w interpretacji badań antropologicznych przedhistorycznych i historycznych grup ludzkich”, 2015-2018, grant NCN 2014/15/N/NZ8/00351- kierownik projektu
„Opracowanie archeologiczne i antropologiczne wyników badań nowożytnych ossuariów w Gdańsku, wraz z wydaniem publikacji”, 2017, grant MNiDK 04695/16/FPK/NID- wykonawca
„Zmiana kulturowa w neolicie i wczesnej epoce brązu na Śląsku. Interdyscyplinarny dialog w dobie nowych metod”, 2016-2018, grant NCN 2013/10/E/HS3/00141- wykonawca
„Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.), 2014-2017, NCN 2013/11/B/HS3/04117- pracownik techniczny.
„Stary materiał nowymi metodami” – Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski”, 2015-2018, grant NCN 2014/15/B/HS3/02184- pracownik techniczny
„Cmentarzysko elit okresu wpływów rzymskich w centrum bursztynowego Wybrzeża. Weklice, st. 7, gm. Elbląg”, 2015, grant NCN 2013/11/D/HS3/02473-pracownik techniczny

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, biologia człowieka, bioarcheologia

Licencjat:

„Analizy stabilnych izotopów w tkance kostnej w aspekcie migracji” (2010, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Magisterium:

„Ocena procesów diagenezy neolitycznych kości i zębów pochodzących z Bronocic przy pomocy FTIR” (2012, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

Doktorat:

„Paleoantropologiczne ujęcie frakcjonowania izotopów tlenu- badania modelowe” (2017, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie).

członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego
członek European Association of Archaeologists

Najnowsze publikacje

Oleszczak Ł., Borodovskiy A.P., Szostek K., Lisowska-Gaczorek A., Sławomir Kozieł, Jacek Pawlyta, Svietlana S. Tur, Beata Cienkosz-Stepańczak, 2018, The Origin of Culturally Diversified Individuals Buried in the Early Iron Age Barrow Cemetery at Chultukov Log-1 (Upper Altai) in Light of the Analysis of Stable Oxygen Isotopes.” Collegium Antropologicum” (in print).
Lisowska-Gaczorek A., Mnich B., Szostek K.,(2017),Reconstruction of general biological condition of bodies individuals buried in medieval and early modern ossuaries, in Gdańsk in: Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych, (eds.) A. Pudło, M. Henneberg, Gdańsk: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, pp. 273-290.
Mnich B., Lisowska-Gaczorek A., Szostek K., (2018), Dieta mieszkańców Radomia na przestrzeni ostatniego milenium, in:, Bioarcheologiczne badania populacji ludzkiej z Radomia od XI do XIX wieku, (ed.) J. Tomczyk, Warszawa: Wydawnictwo UKSW, pp. 129-142.
Lisowska-Gaczorek A., Cienkosz-Stepańczak B., Szostek K.,(2017), Oxygen stable isotopes variation in water precipitation in Poland – anthropological applications. „Anthropological Review” 80: 57­­­­-70.
Cienkosz-Stepanczak B., Lisowska-Gaczorek A., Haduch E., Ellam R.,Cook G., Kruk J., Milisauskas S., Kozieł S., Szostek K.,(2017), Nitrogen and Strontium Isotopes as Tools for the Reconstruction of Breastfeeding Practices and Human Behavior – A Neolithic Collective Grave in Bronocice (Poland). „Collegium Antropologicum” 41: 133-141.
Osipowicz G., Witas H., Lisowska-Gaczorek A., Reitsema L., Szostek K., Płoszaj T., Kuriga J., Makowiecki D., Jędrychowska-DańskaK., Cienkosz-Stepańczak B., (2017), Origin of the ornamented bâton percé from the Gołębiewo site 47 as a trigger of discussion on long-distance exchange among Early Mesolithic communities of Central Poland and Northern Europe. „PLoS One” 12, 10: e0184560.
Lisowska-Gaczorek A., Kozieł S., Cienkosz-Stepańczak B., Mądrzyk K., Pawlyta J., Gronkiewicz S., Wołoszyn M., Szostek K., (2016), An analysis of the origin of an early medieval group of individuals from Gródek based on the analysis of stable oxygen isotopes. „HOMO” 67: 313-327.
Stepańczak B., Szostek K., Kołodziej M., Lisowska-Gaczorek A., (2014), Stable oxygen isotopes as a determinant of migration and diet – an analysis of a Neolithic burial from feature, in: Sepulchral and ritual place of people representing the Globular Amphora Culture. Kowal 14. (ed.) G. Osipowicz, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, pp. 161-171.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakład Ekologii Człowieka
Czytaj więcej