Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Kinga Makuch
dr Kinga MakuchPracownik Katedry Antropologii Środowiskowej
Ukończyła rozprawę doktorską w zakresie energetyki odnawialnej i ochrony środowiska. Swoje doświadczenie zdobywała m. in. w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w międzynarodowych kancelariach prawnych w Budapeszcie i w Warszawie. Najnowsze badania skupiają się na aspektach środowiskowych procesu inwestycyjnego w obszarze energii odnawialnej. Ponadto, Kinga Makuch specjalizuje się w sporządzaniu i negocjowaniu złożonych kontraktów długoterminowych.

Profil naukowy, pełnione funkcje

odnawialne źródła energii, prawo ochrony środowiska

Magisterium:

„Forma zawarcia umowy w świetle prawa polskiego i prawa niemieckiego” (2011).

Doktorat:

„Prawnoadministracyjne aspekty inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej” (obrona 2018).

Najnowsze publikacje

Makuch K., (2017), Opodatkowanie elektrowni wiatrowych w świetle przepisów ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, nr 38, str. 74 – 86.

Pracownik Katedry Antropologii Środowiskowej

Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem