Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

dr Krassimira Ilieva-Makulec
dr Krassimira Ilieva-MakulecPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Asystentka w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb zajmuje się biologią i ekologią gleby. Od ponad 20 lat bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem badań jest poznanie powiązań organizmów w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Dużo uwagi poświęca wykorzystaniu nicieni, jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Prowadzi również badania nad wpływem ocieplenia klimatu na nicienie glebowe. Od 2014 r. członek komitetu zarządzającego EU COST Action 1308 – Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach (ClimMani). Członek Europejskiego Towarzystwo Nematologów.

Projekty badawcze

Akcja Komisji Europejskiej COST ES1308 ClimMani: Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach. Okres realizacji 2013-2018 (udział w akcji i członek management committee)
„Opracowanie innowacyjnych metod szybkiej identyfikacji nicieni powodujących straty w gospodarce”. Projekt realizowany w MiIZ PAN i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Okres realizacji 2010-2014. (wykonawca w projekcie).
„Teoria Metaboliczna Ekologii w skali lokalnej: zależność biomasy, liczebności populacji i bogactwa gatunkowego od wielkości ciała wybranych taksonów zwierząt w Kampinoskim Parku narodowym”, NCN (2011/01/N/NZ6/05433). Okres realizacji 2010-2013. Projekt realizowany w PAN CBE.  (wykonawca w projekcie).
„Znaczenie siewu bezpośredniego dla zachowania zasobów substancji organicznej i struktury gleby oraz różnorodności fauny glebowej”, MNiSzW (N305171136). Okres realizacji 2009-2011. Projekt realizowany na Wydziale Rolnictwa i Biologii, SGGW w Warszawie, (wykonawca w projekcie).

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, ekologia gleby, struktura i funkcja zespołów nicieni glebowych, bioindykacja

zastępca redaktora naczelnego czasopisma naukowego Polish Journal of Ecology, od 1998
redaktor tematyczny sekcji Przyrodniczy podstawy ochrony środowiska w Studia Ecologiae et Bioethicae, od 2015
członek rady naukowej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, od 2015
członek rady programowej Uniwersytetu Otwartego UKSW, od 2012
opiekun roku studentów ochrony środowiska

Magisterium:
„Struktura agrofitocenozy soczewicy i grochu” (1986)
Doktorat:
„Porównanie strategii życiowej dwóch gatunków nicieni bakteriofagicznych Acrobeloides nanus i Dolichorhabditis dolichura” (1998).

European Society of Nematologists – od 1996 (krajowy reprezentant)

Najnowsze publikacje

Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M., (2016) Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie, W: Park Skaryszewski w Warszawie: przyroda i użytkowanie, (red.) J. Romanowski, Wyd. UKSW,  ss. 117-133.
Ilieva-Makulec K., Bjarnadottir B., Sigurdsson B.D., (2015), Soil nematode communities on Surtsey, 50 years after the formation of the volcanic island, “Icelandic Agricultural Sciences”, 28: 43-58.
Ilieva-Makulec K., (2015), Nicienie glebowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie – zagęszczenie i różnorodność zespołów w dwóch siedliskach, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 13: 119-133.
Ulrich W., Hoste-Danyłow A., Faleńczyk-Koziróg K., Hajdamowicz I., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Stańska M., Wytwer J., 2015, Temporal patterns of energy equivalence in temperate soil invertebrates, Oecologia 179: 271-280.
Ilieva-Makulec K., Kozacki D., Makulec G.  (2015), The impact of roosting birds on the abundance of two groups of soil mesofauna, “Studia Ecologiae et Bioethicae” 13: 117-133.
Ilieva-Makulec K., De Boeck H.J. (2013), Changes in soil nematode community structure following warming and drought manipulations in a grassland mesocosm experiment, “Polish Journal of Ecology” 61: 157-163.
Hoste-Danyłow A., Ilieva-Makulec K., Olejniczak I., Hajdamowicz I., Stańska M., Dawid Marczak D., Wytwer J., Faleńczyk-Koziróg K., Ulrich W., (2013), The shape of the intraspecific metabolic rate – body size relationship influences interspecific biomass and abundance distributions of soil animals within a forest ecosystem, “Annales Zoologici Fennici”, 50: 289–302.
Ilieva-Makulec K., (2013), Biologia, ekologia i możliwości oddziaływania na rozwój nicieni glebowych, W: Fauna gleb użytkowanych rolniczo a ich urodzajność, (red). J. Tyburski, G. Makulec,Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ss. 91-115.
Winiszewska G., Dmowska E., Chałańska A., Renata Dobosz, Kornobis F., Ilieva-Makulec K., Skwiercz A., Wolny S., Ishaqe E., (2012)  Nematodes associated with plant growth inhibition in the Wielkopolska region, “Journal of Plant Protection Research”, 52: 440-446.
Szanser M., Ilieva-Makulec K., Kajak A., Górska E., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D., Wojewoda D., (2011), Impact of litter species diversity on decomposition processes and communities of soil organisms, “Soil Biology and Biochemistry”, 43: 9–19.

Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakładu Ekologii i Ochrony Gleby
Czytaj więcej