Profil pracownika Instytutu Ekologii i Bioetyki

mgr Kamil Karaban
mgr Kamil KarabanPracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska
Asystent w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb. Prowadzi badania nad reakcją zespołu mezofauny (skoczogonków, roztoczy i wazonkowców) na różne biotyczne i abiotyczne czynniki. Analizuje zmiany w zagęszczeniu i strukturze zespołu mezofauny. Prowadzi badania terenowe oraz eksperymenty laboratoryjne.

Projekty badawcze

Wykonawca w projekcie: Oddziaływania w zespołach dżdżownic, wpływ różnorodności i konsekwencje zmian klimatycznych.
Kierownik projektu: Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym.

Profil naukowy, pełnione funkcje

nauki biologiczne, ekologia organizmów glebowych, relacje pomiędzy zwierzętami glebowymi

sekretarz Rady Instytutu Ekologii i Bioetyki
członek wydziałowej podkomisji dydaktycznej
członek Rady Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej

Magisterium:
Wpływ różnorodności zespołów dżdżownic na dynamikę liczebności wazonkowców: eksperyment w mikrokosmosach glebowych, (2008)

Doktorat:

Przewód doktorski wszczęty w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Zatwierdzony tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Opiekun naukowy sekcji hydrobiologii oraz sekcji ekologii gleby w Kole Naukowym Przyrodników UKSW

Najnowsze publikacje

  • Kaliszewicz A,. Jarząbek K., Szymańska J., Karaban K., Sierakowski M., 2018, Alpha-linolenic acid, but not palmitic acid, negatively impacts survival, asexual reproductive rate, and clonal offspring size in Hydra oligactis, Lipids 2018/53/4, pp. 477-456
  • Ilieva-Makulec K., Karaban K., Makulec G., Szymczuk M., 2016, Fauna glebowa Parku Skaryszewskiego w Warszawie, w: Romanowski J. (red.) Park Skaryszewski w Warszawie, przyroda i użytkowanie. Wyd. UKSW, Warszawa, s.117-133.
  • Uvarov A.V., Karaban K., (2015), Do alterations in mesofauna community affect earthworms?, “Oecologia” 179/3, pp. 877-887;
  • Karaban K., Uvarov A.V., (2014), Non-trophic effects of earthworms on enchytraeids: an experimental investigation, “Soil Biology and Biochemistry”, 73, pp. 84-92;
  • Karaban K., Karaban E., Uvarov A.V., (2012), A disproportion between two methods of evaluation of life form spectrum in soil collembolan communities, “Polish Journal of Ecology“, 60, 1: pp. 201-206;
Czytaj więcej

Pracownik Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zakładu Ekologii i Ochrony Gleby
Czytaj więcej
Wróć do zestawienia