/EkoMeritum

EkoMeritum

Loading...

EkoMeritum

Firma EkoMeritum jest polską firmą specjalizującą się w konsultingu w zakresie ochrony środowiska.
W ramach usług wykonuje wnioski:
– o pozwolenia i zgłoszenia emisji gazów i pyłów do powietrza;
– o pozwolenia wodnoprawne, dokumentacje hydrogeologiczne, projekty prac geologicznych;
– o pozwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, transport i zbieranie odpadów.
Firma przygotowuje wnioski o pozwolenia zintegrowane oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

2018-07-26T17:03:47+00:00Categories: Oferta praktyk|Tags: |