/Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Loading...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska to organizacja pozarządowa działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Wypełnia w ten sposób lukę na rynku fundacji korporacyjnych w Polsce.
Misją fundacji jest promocja i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego.

2018-07-26T17:10:21+00:00Categories: Oferta praktyk|Tags: |