Loading...

Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska to organizacja pozarządowa działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Wypełnia w ten sposób lukę na rynku fundacji korporacyjnych w Polsce.
Misją fundacji jest promocja i wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego.