Loading...

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy został utworzony 16 I 1959 roku dzięki staraniom Jadwigi i Romana Kobendzów. Położony jest na Nizinie Środkowomazowieckiej, między lewym brzegiem Wisły a Bzurą, tuż przy północno-zachodnich rogatkach Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 38 544,33 ha, z czego 72,40 ha przypada na Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach w woj. łódzkim. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna o areale 37 756 ha.

Praktyki realizowane w Kampinoskim Parku Narodowym mogą obejmować zadania z następujących kategorii:
Prace terenowe (m.in. utrzymywanie porządku, zabiegi czynnej ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych, usuwanie gatunków obcych, monitoring ruchu turystycznego, kontrola i konserwacja infrastruktury turystycznej),
Monitoring przyrodniczy i badania naukowe (m.in. pozyskiwanie danych, obserwacje terenowe),
Działania edukacyjne (m.in. praca w CE w Izabelinie, praca w ODM w Granicy),
Praca biurowa (m.in. wprowadzanie danych, praca w GIS, praca w bibliotece, tłumaczenia językowe)
Pomoc przy organizacji imprez (m.in. Dzień Ziemi, Dzień Otwarty).

Więcej informacji