Loading...

Ogród Zoologiczny w Warszawie

Warszawski Ogród Zoologiczny przy ulicy Ratuszowej wpisał się nieodmiennie w krajobraz stolicy już 90 lat temu. Przez te wszystkie lata jego losy ściśle związane były z historią Warszawy. Zanim jednak udało się go stworzyć w miejscu, w którym istnieje do dziś, wiele wody upłynęło w Wiśle.Ogród Zoologiczny w Warszawie

Praktyki:
Po przejściu specjalistycznego szkolenia BHP i przyniesieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy ze zwierzętami i pełnienia wolontariatu chętny podpisuje umowę. Praktykant (wolontariusz) musi zadeklarować jak często jest w stanie przychodzić do ZOO i przestrzegać ustalonego harmonogramu. Ogromną rolę odgrywa częstotliwość i systematyczność, ponieważ to pozwala opiekunom zwierząt odpowiednio zorganizować pracę i rozkład zajęć w swoim dziale.
Więcej informacji