Konferencja naukowa

XXII Konferencja Naukowa pt. “Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”, (Warszawa – UKSW, 22.11.2018)

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW