Konferencja naukowa

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW

Kościół  wobec  kryzysu  ekologicznego (Warszawa – UKSW, 16.05.2019)

XII konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” pt. “Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu  Pasterskiego  Episkopatu  Polski  nt. Ochrony środowiska” (Warszawa – UKSW, 16.05.2019).

Organizowana przez Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW w roku 2019 XII konferencja z cyklu “Ekologia Humanistyczna” jest poświęcona problematyce wyrażonej tytułem “Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska”. Współorganizatorami tegorocznej konferencji jest Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu i Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska.

Celem konferencji jest ukazanie zaangażowania Kościoła na rzecz rozpoznania i przezwyciężenia kryzysu środowiskowego. Nawiązuje ona do 30. rocznicy ogłoszenia przez Konferencję Episkopatu Polski Listu Pasterskiego nt. Ochrony Przyrody (2.05.1989). W sposób szczególny chodzi więc o prezentację ekologicznych inicjatyw Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno ze strony oficjalnych przedstawicieli Kościoła, jak i ruchów i organizacji katolickich.

Ponadto konferencja ma być platformą wymiany myśli i doświadczeń z katolikami z innych państw, którzy z zapałem odpowiedzieli już na apel papieża Franciszka o troskę o Ziemię – nasz wspólny dom, wyrażony w encyklice Laudato si’. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja będzie inspiracją do większego zaangażowania w ochronę środowiska naturalnego.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

PATRONI HONOROWI KONFERENCJI:
Henryk Kowalczyk – Minister Środowiska
Arcybiskup Stanisław Gądecki – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

PATRONI MEDIALNI KONFERENCJI:
Tygodnik Katolicki “Gość NIedzielny”
Radio Warszawa

KOMITET ORGANIZACYJNO-NAUKOWY:
Ks. prof. UKSW dr hab. Ryszard Sadowski sdb – przewodniczący
O. dr Stanisław Jaromi OFM Conv.
Dr Michał Latawiec
Ks. prof. UKSW dr hab. Zbigniew Łepko sdb
Piotr Abramczyk

KALENDARZ  KONFERENCYJNY:
08.04.2019 – rozpoczęcie rejestracji uczestników konferencji (nie dotyczy prelegentów)
08.05.2019 – koniec rejestracji
16.05.2019 – termin konferencji

MIEJSCE: Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek 21, Aula Schumana
TERMIN: Czwartek, 16 maja 2019, rozpoczęcie o godz. 9.30
JĘZYK WYSTĄPIENIA: angielski i polski
OPŁATY: Wprawdzie udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy wymagają wypełnienia formularza rejestracyjnego. O udziale w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
ekofilozofia.uksw@gmail.com

PROGRAM  KONFERENCJI

9.30 – Otwarcie konferencji i przemówienia gości honorowych
10.00-10.30 Mons. prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Rola ludzi dobrej woli w kwestii ekologicznej w wypowiedziach papieża Franciszka
10.30-10.50 o. dr Stanisław Jaromi, Dialogiczny i mediacyjny potencjał ekologii integralnej
10.50-11.10 ks. prof. Ryszard Sadowski, Rola argumentacji religijnej w kształtowaniu proekologicznych postaw chrześcijan w Polsce
11.10-11.30 Dyskusja
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.30-13.00 abp dr Wiktor Skworc, Ekologiczne inicjatywy Kościoła na Śląsku
13.00-13.20 – Tomas Insua, Ekologiczne inicjatywy Global Catholic Climate Movement
13.20-13.40 Weronika i Elgars Felcis, Odpowiedź Kościoła w małym państwie na kryzys ekologiczny – czy możliwa jest diecezja samowystarczalna energetycznie i neutralna klimatycznie? Szanse i wyzwania na przykładzie Diecezji Ryskiej
13.40-13.55 Emilia Ślimko, Szkoła liderów ekologii integralnej i inne inicjatywy Ruchu Ekologicznego Franciszka z Asyżu
13.55-14.10 ks. dr Andrzej Lubowicki, Młode pokolenie katolików wobec problemów ekologicznych na przykładzie inicjatyw Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
14.10-14.25 Przedstawiciel NFOŚ, Pozyskiwanie funduszy z NFOŚ przez podmioty religijne na rzecz działań prośrodowiskowych
14.25-15.10 Panel z udziałem wszystkich referentów nt. efektu synergii ekologicznych działań Kościoła w Polsce

Patroni honorowi konferencji

Patroni medialni konferencji