„Stary materiał nowymi technikami” – skanowanie oraz wydrukowanie materiału mezolitycznego z Janisławic

Projekt wykonany przy współpracy z Centrum Technologii Informacyjnych UKSW

Cel prowadzonych badań

Nowoczesne badania antropologiczne obejmują już nie tylko analizy makroskopowe i mikroskopowe, ale i daleko rozwinięte metody obrazowania. Dzięki nowoczesnym technikom możemy powracać do „starego materiału”, który poddawany ponownym analizom, może dostarczyć nowy informacji, niedostępnych jeszcze kilka lat temu. W 2016 roku w Uniwersytecie powstało Centrum Technologii Informacyjnych. Centrum wyposażone zostało w nowoczesną aparaturę, pozwalającą nie tylko wykonywać skany, ale i drukować obiekty techniką 3D oraz obrazować je w Wirtualnej Rzeczywistości. Jednym z zadań projektu było opracowanie nowoczesnymi technologiami obrazowania oraz wydruk najstarszego szkieletu z terenów Polski – mezolitycznego człowieka z Janisławic.
Nowoczesna technologia będąca na wyposażeniu laboratorium daje szeroki wachlarz możliwości zarówno o charakterze naukowym, jak i edukacyjnym. Dzięki skanom można przesyłać obiekty wirtualne innym ośrodkom badawczym celem dokonania dodatkowych konsultacji naukowych. Poprzez to badacze dysponują identycznymi egzemplarzem badawczym. Przygotowany skan obiektu pozwala wykonywać nie tylko dokładne pomiary, ale i zezwala na inne obserwacje, które nie zawsze są możliwe do przeprowadzenia na materiale oryginalnym. Prezentując skrótowo różnorodne wartości zastosowania techniki, jaką dysponuje Centrum nie sposób pominąć kwestii związanych z ekspozycją materiałów historycznych, które nie zawsze można prezentować publicznie. Nie ma bowiem potrzeby przygotowanie specjalnych warunków sali ekspozycyjnej (temperatury, wilgotności), jak ma to miejsce z oryginalnymi obiektami. Ponadto transport wydrukowanych modeli nie wymaga dodatkowych pozwoleń, jest stosunkowo tani i nie generuje dodatkowych kosztów ubezpieczenia.