/Aktualności
Aktualności2018-10-07T00:29:34+00:00
Loading...

Aktualności IEiB ieib.uksw.edu.pl

Rok akademicki 2018/2019

Zarządzeniem Pani dziekan prof. dr hab. Anny Latawiec powołany został Ośrodek Projektowy WFCh. Ośrodek Projektowy będzie pełnił funkcję pomocniczą wobec zespołów realizujących projekty przynależne do Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Składa się z centrów grupujących pokrewne projekty, którymi kierują koordynatorzy. Celem powołania Ośrodka Projektowego WFCh jest usprawnienie działań podejmowanych w związku z realizacją projektów naukowych i dydaktycznych realizowanych przez WFCh. Obecnie Ośrodek Projektowy składa się z dwóch centrów: Centrum Psychologii Stosowanej oraz Centrum Ekologii. Wraz z pozyskiwaniem i realizacją nowych projektów będą tworzone kolejne centra.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus +.

Harmonogram rekrutacji:
Rejestracji wniosków w USOSweb do 11 października 2018 r. godz. 23:59.
Egzaminy językowe 15-22 października 2018
Rozmowy kwalifikacyjne 22-25 października 2018
Ogłoszenie wyników 26 października 2018

Zakończyliśmy już w tym roku szkolnym cykl warsztatów w ramach “Laboratoriów Młodzieżowych na UKSW” realizowanych we współpracy z Fundacją Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego.
Od października 2017 do czerwca 2018 roku przeprowadziliśmy łącznie 32 warsztaty dla 15 różnych szkół licealnych – około 530 uczniów.

Dziękujemy  serdecznie uczniom i nauczycielom za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjno-popularyzatorską dla szkół i zapraszamy w przyszłym roku szkolnym na kolejną edycję.