/Laboratoria naukowe

Laboratorium Antropologii Pradziejowej

2018-10-22T20:32:51+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Antropologii Pradziejowej, Laboratorium Zakładu Antropologii Biologicznej|Tags: , |

Zakład Ekologii Człowieka

Kierownikiem laboratorium i zakładu jest dr hab. Jacek Tomczyk
Podstawą badawczą laboratorium jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe. Wyposażenie laboratorium umożliwia prowadzenie wielu badań szczegółowych, m.in. wykonywana jest ocena gęstości kości, przeprowadzane są analizy radiologiczne, dokonywana jest pełna diagnostyka uzębienia, między innymi metodami fluorescencyjnymi.

Laboratorium Ekologii i Ochrony Gleby

2018-10-18T11:27:13+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Ekologii Gleby|Tags: , |

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Kierownikiem Laboratorium jest dr Krassimira Ilieva-Makulec
Laboratorium Ekologii Gleby ukierunkowane jest na problematykę badania zespołów zwierząt glebowych (nicieni, skoczogonków, roztoczy, dżdżownic) ich roli w funkcjonowaniu podsystemu glebowego oraz w zachowaniu i odnowie zasobów materii organicznej gleb (humusu) , jako formie ograniczenia biologicznej emisji CO2 do atmosfery.

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

2019-02-07T17:04:26+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS|Tags: , |

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Kierownikiem zakładu i laboratorium jest dr Jan Sandner
Laboratorium w swojej działalności ukierunkowane jest na problematykę konsultingu oraz edukacyjną. Laboratorium specjalizuje się w konstruowaniu interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System - LIMS), między innymi dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). Laboratorium realizuje projekt stacja Meteo IEiB.

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej

2018-10-02T21:08:40+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej|Tags: , |

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Kierownikiem Laboratorium jest dr Monika Bukacińska
Laboratorium zajmuje się działaniami ochronnymi w koloniach mew i rybitw na Wiśle Środkowej. Laboratorium współpracuje z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP). Podpisane przez OTOP i UKSW porozumienie daje studentom kierunku ochrona środowiska możliwość poznania różnych form ochrony aktywnej oraz udział przy prowadzonych działaniach ochronnych na wyspach wiślanych.

Laboratorium Mikrobiologii

2018-07-16T21:51:59+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Mikrobiologii|Tags: , |

Zakład Ekologii i Ochrony Gleb

Kierownikiem Laboratorium jest dr Anna Augustyniuk-Kram
Laboratorium realizuje zajęcia dla studentów dla kierunku ochrona środowiska w zakresie problematyki sanitarnej, ocenie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody i gleby, a także powietrza. Zajęcia obejmują sanitarną ocenę badanych środowisk opartą na wyznaczaniu odpowiednich wskaźników sanitarnych takich jak: ogólna liczba bakterii.

Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód

2018-07-16T21:52:00+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód|Tags: , |

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Kierownikiem Laboratorium jest prof.dr hab. Krzysztof Opaliński
Laboratorium zajmuje się bioenergetyką organizmów wodnych, funkcjonowaniem populacji zwierząt wodnych i ich konkurencją wewnątrzgatunkową, a także przepływem energii przez ekosystemy.

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

2018-10-23T14:50:24+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych|Tags: , |

Zakład Chemii Środowiskowej

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Laboratorium zajmuje się oceną stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.

Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego MCLNP

2018-07-16T21:52:00+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego|Tags: |

Stacja Monitoringu MCLNP IEiB/UKSW

Koordynatorem realizacji projektu jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Misją stacji (SME) jest monitoring zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych dla ludności z terenu Mazowsza zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Monitoring obejmie stan bioróżnorodności przyrodniczej, ocenę jakości wody, gleby i żywności oraz ocenę stanu zdrowia wybranych grup społecznych potencjalnie narażonych na czynniki szkodliwe.