/Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS

2019-02-07T17:04:26+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne i GIS|Tags: , |

Zakład Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Kierownikiem zakładu i laboratorium jest dr Jan Sandner
Laboratorium w swojej działalności ukierunkowane jest na problematykę konsultingu oraz edukacyjną. Laboratorium specjalizuje się w konstruowaniu interaktywnych wieloplatformowych systemów zarządzania informacją (Laboratory Information Management System - LIMS), między innymi dla laboratoriów nauk przyrodniczych (Life Sciences). Laboratorium realizuje projekt stacja Meteo IEiB.