/Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód

Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód

2018-07-16T21:52:00+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód|Tags: , |

Zakład Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Kierownikiem Laboratorium jest prof.dr hab. Krzysztof Opaliński
Laboratorium zajmuje się bioenergetyką organizmów wodnych, funkcjonowaniem populacji zwierząt wodnych i ich konkurencją wewnątrzgatunkową, a także przepływem energii przez ekosystemy.