/Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych

2018-10-23T14:50:24+00:00Categories: Laboratoria naukowe, Laboratorium Toksykologii i Technologii Środowiskowych|Tags: , |

Zakład Chemii Środowiskowej

Kierownikiem Laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk
Laboratorium zajmuje się oceną stanu zagrożeń chemicznych, fizycznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych i podmokłych poddanych antropopresji oraz kontrola bioindykacja jakości wody dostępnej dla ludzi, w tym pitnej, traktowanej w Unii Europejskiej jako element żywności.