Laboratorium Zoologii

Zakład Ekologii i Ochrony Gleby

Opiekun Laboratorium: mgr Kamil Karaban
Obiektem naszych badań są drobne bezkręgowce glebowe, epigeniczne i naroślinne. Jest to grupa, która pomimo silnej presji urbanizacyjnej nadal dość licznie występuje w wielu ekosystemach, w tym także w ekosystemach miejskich.