dr Edward Grott

Nauczyciel akademicki z długoletnią praktyką nauczycielską w instytucjach oświatowych szkolnictwa masowego i specjalnego. Swoje zainteresowania skupia wokół funkcjonowania ucznia w szkole i rodzinie, szczególnie dziecka specjalnej troski. Nie obce są mu zagadnienia związane z bezpieczeństwem, higieną pracy nauczyciela i ucznia oraz organizacją i funkcjonowaniem różnych  instytucji oświatowych, w tym prowadzących edukację środowiskową. Powyższe łączy z zagadnieniami edukacji ekologicznej szkolnej i pozaszkolnej. Aktualnie jego badania dotyczą efektywności nieformalnej edukacji środowiskowej w działaniach skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, w wybranych ośrodkach wiejskich i miejskich.

dr Irena Grochowska

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie ekofilozofii, biolog. Prowadzi badania diagnostyczne i zajęcia dydaktyczne z zakresu antropologii filozoficznej i fizjologii zdrowia prokreacyjnego w oparciu o NaProTechnology i z zakresu nauk o mózgu w oparciu o Neurofeedback (EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback). Jest opiekunem pracowni Biofeedback w CLNP (Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych). Prowadzi również wykłady i warsztaty ze studentami w Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Uzależnień na UKSW z tematyki związanej z komunikacją, profilaktyką, małżeństwem i rodziną.