//Pracownicy niesamodzielni

dr Marcin Klimski

2018-07-22T17:30:19+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwent ochrony środowiska i filozofii, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Edukacji Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW. Jego główne zainteresowania naukowe dotyczą edukacji globalnej oraz możliwości implementacji zasad etyki środowiskowej do praktyki społecznej.

dr Agnieszka Klimska

2018-07-26T11:23:09+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwent filozofii i ochrony środowiska, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW.Jej badania naukowo-badawcze koncentrują się  przede wszystkim wokół zrównoważonego rozwoju w aspekcie filozoficznym, etycznym, edukacyjnym oraz implementacyjnym. Od 2012 r. pełnomocnik dziekana WFCh ds. kontaktów z pracodawcami i od 2016 r. pełnomocnik Dyrektora IEiB ds. kontaktów z mediami.

dr Leszek Karski

2018-07-22T12:01:25+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem Instytutu Ekologii i Bioetyki UKSW, dyrektor Departamentu Strategii i Komunikacji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Autor ponad 120 publikacji naukowych, głównie z prawa energetycznego, prawa klimatycznego i prawa ochrony środowiska. Autor i współautor licznych ekspertyz, m.in. dla komisji sejmowych i senackich, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo klimatyczne, prawo ochrony zdrowia.

mgr Kamil Karaban

2018-10-23T16:46:10+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Asystent w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb. Prowadzi badania nad reakcją zespołu mezofauny (skoczogonków, roztoczy i wazonkowców) na różne biotyczne i abiotyczne czynniki. Analizuje zmiany w zagęszczeniu i strukturze zespołu mezofauny. Prowadzi badania terenowe oraz eksperymenty laboratoryjne.

dr Krassimira Ilieva-Makulec

2018-09-11T15:06:44+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Adiunkt w Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb zajmuje się biologią i ekologią gleby. Od ponad 20 lat bada różnorodność i strukturę zespołów nicieni glebowych w ekosystemach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Ważnym elementem badań jest poznanie powiązań organizmów w glebowej sieci troficznej, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji między nicieniami, mikroorganizmami, dżdżownicami i roślinami. Dużo uwagi poświęca wykorzystaniu nicieni, jako wskaźników stanu i zdrowotności gleby. Prowadzi również badania nad wpływem ocieplenia klimatu na nicienie glebowe. Od 2014 r. członek komitetu zarządzającego EU COST Action 1308 – Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: Networking and Outreach (ClimMani). Członek Europejskiego Towarzystwo Nematologów.

dr Dominika Dzwonkowska

2018-10-18T21:52:41+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Absolwentka  filozofii i ochrony środowiska (oba kierunki ukończyła z wyróżnieniem) oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie  filozofii. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, gdzie prowadzi badania w zakresie ekofilozofii, etyki zwierząt, etyki środowiskowej oraz etyki cnót środowiskowych. Obecnie pracuje nad książką prezentującą etykę cnót środowiskowych, jej kierunki i przedstawicieli, a także wybrane szczegółowe problemy teoretyczne (głównie metateoretyczne). Od 2016 roku pełni funkcję Pełnomocnika Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz od 2013 roku jest przedstawicielem na Polskę Międzynarodowego Towarzystwa Etyki Środowiskowej.

dr Dariusz Bukaciński

2018-07-22T10:24:00+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, w szczególności  zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Autor i  współautor ponad 60 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.

dr Monika Bukacińska

2018-10-02T21:24:27+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Kieruje Zakładem Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych

Ekspert w dziedzinie ekologii, behawioru i ochrony ptaków. Główne zainteresowania badawcze: ekologia populacyjna, behawioralna i ewolucyjna ptaków wodnych i błotnych, zwłaszcza zagadnienia dotyczące: (a) kosztów reprodukcji, taktyk rozrodczych i strategii życiowych przy różnych warunkach siedliskowych i populacyjnych; (b) wzajemnych relacji między strukturą socjalną populacji, a obecnością alternatywnych i altruistycznych zachowań rozrodczych (zapłodnienia poza parą, pasożytnictwo lęgowe, adopcje itp.), (c) uwarunkowań proporcji płci w lęgach oraz (d) ochrony siedliskowej i gatunkowej mew i rybitw. Obiekt badań: mewy i rybitwy. Teren badań: wyspy na środkowym odcinku Wisły. Współautorka ponad 50 recenzowanych publikacji. Członek międzynarodowych organizacji ornitologicznych i behawioralnych: British Ornithologists’ Union, Ornithological Societies of North America, International Society for Behavioural Ecology, Association for Study of Animal Behaviour.

mgr Arkadiusz Buczyński

2018-07-22T10:23:00+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy niesamodzielni|Tags: |

Jest zatrudniony w Instytucie na stanowisku specjalisty do spraw technicznych. Jest odpowiedzialny za logistyczną koordynację badań terenowych, a poza sezonem lęgowym ptaków pracuje jako laborant. Badania terenowe prowadzi na wyspach Wisły Środkowej. Zajmuje się aktywną ochroną mew i rybitw oraz ich siedlisk, a także mapowaniem ekologicznych i biologicznych danych przy użyciu metod GIS. Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.