Publikacje Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS wchodzi w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska (poprzednio Zakład Monitoringu Środowiska i GIS w ramach Katedry Teoretycznych Podstaw Ochrony Środowiska). Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner.

Publikacje Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb

Laboratorium Mikrobiologii działa przy Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb w Katedrze Biologii Środowiskowej IEiB. Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologii jest dr Anna Augustyniuk-Kram.