Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie

Ogólnopolskie Seminarium Habilitacyjno-Doktorskie z zakresu Ekofilozofii i Filozofii Zrównoważonego Rozwoju