HISTORIA  KONFERENCJI  Z  CYKLU  „EKOLOGIA  HUMANISTYCZNA”

Konferencja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” powstała z inicjatywy ks. prof. Józefa M. Dołęgi jako pokłosie VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, który miał miejsce w Toruniu w 1995 roku. Prowadzone wówczas debaty w sekcji ekofilozofii uświadomiły potrzebę rozwijania filozoficznych dociekań z zakresu ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego. W ten sposób, od roku 1996 corocznie jesienią, na UKSW organizowana jest konferencja poświęcona zagadnieniom uwzględniającym filozoficzne, antropologiczne, etyczne, edukacyjne oraz polityczno-prawne aspekty zrównoważonego rozwoju.
Interdyscyplinarny charakter konferencji sprawia, że co roku zrzesza ona grono wybitnych naukowców i praktyków zajmujących się problematyką zrównoważonego rozwoju.
Podejmowana problematyka wpisuje się w realizowane przez Katedrę Antropologii Środowiskowej prace naukowo-badawcze i ma inspirować do podejmowania dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń oraz zachęcać do prezentacji wyników badań naukowych z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Z myślą o kontynuacji zainicjowanego przez ks. prof. Józefa M. Dołęgę w roku 2006 cyklu konferencji pt. “Ekologia Społeczna”, Katedra Antropologii Środowiskowej w Instytucie Ekologii i Bioetyki proponuje cykl corocznych konferencji pt. “Ekologia Humanistyczna”. Propozycja ta nawiązuje do aktualnie prowadzonych prac badawczych w Instytucie Ekologii i Bioetyki z zakresu humanistycznych aspektów szeroko rozumianej kwestii ekologicznej. Prace te są komplementarne wobec prowadzonych w Instytucie przyrodoznawczych prac nad tą kwestią i uwzględniają antropologiczne, filozoficzne, etyczne, edukacyjne i prawne jej aspekty. Mają więc one na celu ukazanie wzajemnych powiązań humanistyki z przyrodoznawstwem w pracach nad opisem, analizą i prognozowaniem zagrożeń środowiskowych.

JAK  DOTĄD  ODBYŁY  SIĘ  NASTĘPUJĄCE  KONFERENCJE:

Konferencje z cyklu „Ekologia Społeczna”

 1. „Ekofilozofia a ochrona środowiska” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Polskie Towarzystwo Sozologiczne (Olecko, 20-22.06.2006)
 2. „Rozwój zrównoważony jako wartość społeczno-gospodarcza” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Instytut Badań Edukacyjnych (Olecko-Kowno, 4-6.06.2007)
 3. „Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji, filozofii i teologii” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 19-21.05.2008)
 4. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 8-10.06.2009)
 5. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 31.05-2.06.2010)
 6. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 20-22.06.2011)
 7. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 27-29.05.2013)
 8. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wszechnica Mazurska, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 26-28.05.2014)
 9. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 25-27.05.2015)
 10. „Ekologia społeczna, czyli jak wychowywać” – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Olecko-Kowno, 16-18.05.2016)

Konferencje z cyklu “Ekologia Humanistyczna”

 1. „Las dla człowieka – człowiek dla lasu”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Badawczy Leśnictwa, Kampinoski Park Narodowy (Warszawa, 12.04.2018)