Kontakt2018-10-02T21:11:05+00:00

Kontakt – laboratoria przyrodnicze IEiB na UKSW

Jacek Tomczyk
Jacek TomczykDyrektor IEiB & Kierownik laboratorium
Laboratorium Antropologii Pradziejowej wchodzi w skład Zakładu Antropologii Biologicznej w ramach Katedry Biologii Środowiskowej.
Kierownikiem laboratorium oraz zakładu jest dr hab. Jacek Tomczyk.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.420) +48 22 3809672
Krassimira Iliewa-Makulec
Krassimira Iliewa-MakulecKierownik laboratorium
Laboratorium Ekologii Gleby wchodzi w skład Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb w ramach Katedry Biologii Środowiskowej.
Kierownikiem laboratorium oraz zakładu jest dr Krassimira Iliewa-Makulec.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.304)
Wybrane projekty badawcze IEiB

Laboratoria IEiB realizują badania naukowe oraz edukację na kierunku ochrona środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie prowadzonymi badaniami naukowymi.
Wybrane projekty badawcze IEiB
Jan Sandner
Jan SandnerKierownik laboratorium
Laboratorium geologiczno-hydrologiczne i GIS wchodzi w nowej strukturze IEiB w skład Zakładu Modelowania i Waloryzacji Środowiska (dawny Zakład Monitoringu Środowiska i GIS) w ramach Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Kierownikiem laboratorium jest dr Jan Sandner.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.405) +48 22 3809662
Monika Bukacińska
Monika BukacińskaKierownik laboratorium & zakładu
Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej wchodzi w skład Zakładu Ekologii Środowisk Wodnych i Lądowych i działa w ramach Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska. Kierownikiem laboratorium jest dr Monika Bukacińska
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP, p.302)
Krzysztof Opaliński
Krzysztof OpalińskiKierownik laboratorium & katedry
Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód wchodzi w skład Katedry Hydrobiologii i Ochrony Wód.
Kierownikiem laboratorium oraz katedry jest prof. dr hab. Krzysztof Opaliński.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.305) +48 22 3809668
Anna Augustyniuk-Kram
Anna Augustyniuk-KramKierownik laboratorium
Laboratorium Mikrobiologii działa przy Zakładzie Ekologii i Ochrony Gleb w Katedrze Biologii Środowiskowej IEiB.
Kierownikiem Laboratorium Mikrobiologii jest dr Anna Augustyniuk-Kram.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP)
Katarzyna Góralczyk
Katarzyna GóralczykKierownik laboratorium
Laboratorium Toksykologii wchodzi w skład Katedry Hydrobiologii i Ochrony Wód. Kierownikiem laboratorium jest dr hab. Katarzyna Góralczyk.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p. 221) +48 22 3809646
Grzegorz Makulec
Grzegorz MakulecKierownik laboratorium & katedry
Laboratorium Zoologii wchodzi w skład IEiB w ramach Katedry Biologii Środowiskowej. Laboratorium kieruje dr hab. Grzegorz Makulec prof. UKSW.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.312)

Laboratorium Roślin i Bezkręgowców

Izabela Olejniczak
Izabela OlejniczakKierownik laboratorium
Laboratorium hodowli roślin wchodzi w skład Zakładu Ekologii i Ochrony Gleb w ramach Katedry Biologii Środowiskowej.
Kierownikiem pracowni jest dr Izabela Olejniczak.
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 24 CLNP), p.000)

Dziekanat studiów stacjonarnych IEiB

Dziekanat studiów stacjonarnych IEiB
ul. Wóycickiego 1/3, Warszawa 01-938
(Budynek 23 WNHiS i WFCh), p. 304 III piętro +4822 56 96 805
Strona administracyjna IEiB http://ieib.uksw.edu.pl/
Witryna naukowa IEiB https://ieib.edu.pl

Kod QR – IEiB

Strona informacyjna IEiB

Laboratoria IEiB realizują badania naukowe oraz edukację na kierunku ochrona środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badawczo - naukową laboratoriów przyrodniczych IEiB
Laboratoria przyrodnicze IEiB
Aktywne linki do wybranych stron laboratoriów
Strona Frontowa Laboratoriów Przyrodniczych IEiB