Nasi absolwenci

Monika Bronakowska

Ukończyłam studia dzienne na kierunku Ochrona środowiska z wynikiem bardzo dobrym w 2015 roku. Równolegle ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Jednostkami Sektora Finansów Publicznych organizowane przez Polską Akademię Nauk. W celu uzupełnienia zdobytej podczas studiów wiedzy o umiejętności praktyczne podjęłam praktykę zawodową w Mazowieckim Zespole Parków Krajobrazowych w Otwocku. Do moich obowiązków należała pomoc w bieżących pracach biurowo – administracyjnych oraz wizjach terenowych. Podczas studiów podjęłam pracę w firmie recyklingowej Greenfone Sp. z o.o., zajmującej się recyklingiem sprzętu elektronicznego. Klientami firmy były osoby prywatne, firmy, szkoły, przedszkola oraz organizacje charytatywne. Obecnie pracuję w firmie z branży konsultingu środowiskowego EkoMeritum Sp. z o.o., gdzie zajmuję się doradztwem oraz ofertowaniem.

Tomasz Głodek

Obecnie pracuję na stanowisku przedstawiciela handlowego ds. kluczowych klientów w firmie EkoMeritum. Studia II stopnia OŚ ukończyłem w czerwcu 2016 r. i od tego momentu zajmuję się obsługą klientów w branży  ochrony środowiska w firmie konsultingowej.
Do moich obowiązków należy pozyskiwanie zleceń dla firmy.
Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania dokumentacji środowiskowych m. in. pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń emisyjnych, wodnoprawnych jak również decyzji środowiskowych (ROOŚ, KIP). Zakres moich obowiązków obejmuje również oferowanie badań wody, powietrza oraz badań gruntów i hałasu. Moja pierwsza praca w zawodzie pozwoliła mi zdobyć cenne doświadczenie w tematyce  przepisów prawnych ochrony środowiska a także zdobyć wiedzę praktyczną umożliwiająca swobodną pracę w zakresie ochrony środowiska.

Emilia Boniakowska

Jestem absolwentką UKSW na kierunku ochrony środowiska. W roku 2017 broniłam pracę magisterską, czego wynikiem było uzyskanie oceny bardzo dobrej, a finalnie dyplomu z wyróżnieniem. Tematem mojej pracy była analiza wędrówek zwierząt przez przejścia górne i dolne na wybranych fragmentach dróg. Studia II stopnia zdobyte na UKSW pozwoliły mi ugruntować oraz poszerzyć wiedzę o istotne, a co najważniejsze ciekawie i rzetelnie przedstawiane na zajęciach informacje. Obecnie jestem pracownikiem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdzie przez półtora roku miałam przyjemność pracować w wydziale ściśle związanym ze zdobytym środowiskowym wykształceniem.

Idąc za ciosem podjęłam naukę na studiach podyplomowych na kierunku „Zarządzanie dróg i eksploatacja”. Jednocześnie uczęszczam do Zakładu Doskonalenia Zawodowego na zajęcia o kierunku kształcenia „Technik Budowy Dróg”. Zakończone studia ochrony środowiska stanowią merytorycznie doskonałą podstawę do dalszego pogłębiania wiedzy w wybranym zawodowym zakresie. Jako osoba młoda, wciąż się doszkalająca i jednocześnie pracująca, z czystym sumieniem polecam i zachęcam do skorzystania z oferty studiów, jakie oferuje Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dagmara Pociech

Jestem absolwentką WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku ochrona środowiska z 2014 r. Moja praca magisterska dotyczyła zastosowania odnawialnych źródeł energii w ochronie jakości powietrza. Obecnie jestem uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Moja badania naukowe w dalszym ciągu mieszczą się w zakresie ochrony powietrza a dokładniej zagadnień  niskiej emisji. Dużym impulsem dla kontynuacji moich zainteresowań w tym zakresie było podjęcie w 2014 r. pracy w urzędzie miasta Żyrardowa gdzie mam możliwość zajmowania się problemami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza na terenie miasta. Dzięki temu, że udało mi się podjąć pracę zgodną ze swoim wykształceniem mogę teraz bez przeszkód łączyć prace zawodową z dalszym rozwojem naukowym. Moim celem jest wykorzystanie pracy doktorskiej w celu wypracowania konkretnych działań, które przyczyniłyby się do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta Żyrardowa.