/Program NCBiR – Od przygody do wiedzy
Program NCBiR – Od przygody do wiedzy2018-09-08T20:15:57+00:00

Nazwa programu: Od przygody do wiedzy: Świat wokół nas

Finansowanie: POWR.03.01.00-00-U056/17

Koordynatorzy projektu dr hab. Jacek Tomczyk, dr Anna Augustyniuk-Kram

Szkoły uczestniczące w projekcie:
Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym,
Szkoła Podstawowa nr 77 im. W. Zieleńczyk w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Kopernika w Zielonce.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU „UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”

Celem programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;

  • stymulowanie intelektualnego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  • inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
  • propagowanie kultury innowacyjności;
  • zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
  • integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.
Więcej o programie „UNIWERSYTET MŁODEGO ODKRYWCY”

Projekt składa się z trzech modułów (kliknij na nazwę modułu):

Moduł I: Człowiek i jego życie codzienne

Moduł II: Gleba, woda, powietrze zobaczyć niewidzialne wokół nas

Moduł III: Wyjdź z ławki i pójdź w teren – poznaj co cię otacza