Oferta Zakładu Ekologii Człowieka2018-08-31T16:37:33+00:00

Zakład Ekologii Człowieka

Skład osobowy: dr hab. J. Tomczyk, dr I. Grochowska

Oferta Edukacyjna oraz Naukowo-Badawcza
Zakładu Ekologii Człowieka

Misja zakładu

Choć nazwa Laboratorium Antropologii Pradziejowej sugeruje tematykę skupioną wyłącznie na badaniu populacji historycznych, to jednak zakres prowadzonych analiz wkracza również w obszary populacji współczesnych. Podstawą badawczą Laboratorium jest organizm ludzki, a przede wszystkim tkanki kostne i zębowe. W ramach Laboratorium prowadzona jest działalność zarówno naukowa, jak i dydaktyczna.

Oferta Edukacyjna

Wykłady i warsztaty dla uczniów szkół licealnych mające na celu popularyzację wiedzy o człowieku i jego początkach. Ponadto zajęcia z obszaru funkcjonowaniu mózgu.

Oferta Badawcza i Komercyjna

 1. Badania z zakresu osteologii (ocena liczby osobników w pochówku, oceny wieku biologicznego osobnika oraz płci).

 2. Badania z zakresu paleopatologii.

 3. Badania odontologiczne (pomiary metryczne zębów, ocena zmian chorobowych w obrębie tkanek zębowych i przyzębia).

 4. Wszystkie badania prowadzone w Laboratorium mogą być podstawą przeprowadzania zleconych prac usługowych w zakresie ekspertyz antropologicznych oraz odontologicznych.

 5. W laboratorium wykonywane są pomiary gęstości kości (densytometria) zarówno osobników dorosłych jak i dziecięcych.  W badaniach wykorzystywany jest bezinwazyjny aparat densytometryczny Mini Omni. Urządzenie działa poprzez pomiar SOS (prędkość fali ultradźwiękowej). Pomiar odzwierciedla gęstość mineralną kości, jej elastyczność, grubość warstwy korowej oraz mikroarchitekturę warstwy beleczkowej. Metoda jest nieszkodliwa i szczególnie przydatna przy monitorowaniu efektów terapii, gdy niezbędne są częste pomiary.

 6. W pracowni biofeedback znajduje się sprzęt przeznaczony do treningów neurobiofeedback (eegbiofeedback i hegbiofeedback) oraz biofeedback (trening HRV biofeedback, trening temperatury i relaksacji). Wykonywane są:

 • treningi relaksacyjne,

 • treningi autogenne,

 • treningi poprawiające pamięć i koncentrację uwagi,

 • treningi zmniejszające napięcie emocjonalne,

 • treningi zwiększające odporność na stres,

 • treningi dla osób z zaburzeniami psychologicznymi (dysleksja, dysgrafami, ADHD, z zespołem Asbergera, osób z zaburzeniami snu).

Przykładowe szczegółowe zastosowania wybranych terapii:

SEMG. Zastosowanie: rehabilitacja ruchowa, kinezyterapia, chiropraktyka i ortopedia, biomechanika w treningach sportowców, przy analizie i badaniach ruchów. SEMG jest często stosowany w badaniach reakcji na stres w połączeniu z innymi sygnałami fizjologicznymi takim jak przewodność skóry, temperatura obwodowa, oddychanie i rytm serca (BVP lub EKG) – wszystkie są w wyposażeniu pracowni.

HRV. Jest zalecana przy zaburzeniach lękowych, astmie, napadach złości, zaburzeniach dotyczących układu sercowo-naczyniowego, chronicznych bólach, chronicznych zmęczeniach, w zespole jelita drażliwego, przy nadciśnieniu tętniczym pierwotnym.

Kliknij do Nas

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą ofertą!

Naszym celem nadrzędnym jest promowanie idei zrównoważonego rozwoju środowiska przyrodniczego i jego zasobów.
Kliknij do Nas
Strona Frontowa IEiB.edu.pl