Project Description

Świadomość i Edukacja

Praca zbiorowa pod redakcją ks. Prof.dr hab. Józefa M.Dołęgi i dr Jana Sandnera zawiera materiały z konferencji naukowych zorganizowanych przez katedrę Filozofii Ekologii. Konferencje, których dotyczy publikacja były finansowane przez Komitet Badań Naukowych.

Wydawnictwo ATK, Warszawa 1998, s.179.