Seminaria Katedry Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska2018-08-14T17:04:23+00:00

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska IEiB-UKSW

Zestawienie seminariów naukowych prowadzone jest na witrynie od roku 2018 w ramach nowej struktury IEiB.

Seminaria naukowe realizowane w roku 2018