dr Agata Kosieradzka-Federczyk

Kierownik Zakładu Zrównoważonego Rozwoju, Prawa i Zarządzania Środowiskiem, doktor nauk prawnych, asystent w Instytucje Ekologii i Bioetyki UKSW, radca prawny, członek rady fundacji WSAA, autorka kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych z zakresu ochrony środowiska i ocen oddziaływania na środowisko. Zainteresowania naukowe dotyczą prawa publicznego - w tym prawa administracyjnego, ochrony środowiska, międzynarodowego prawa ochrony środowiska, prawa porównawczego - prawo włoskie.