/Tag: Andrzej Kulczycki

Prof. UKSW dr hab. Andrzej Kulczycki

2018-07-23T00:28:33+00:00Categories: Pracownicy, Pracownicy samodzielni|Tags: |

Profesor w Zakładzie Chemii Środowiskowej

Zainteresowania naukowe: a/ Instrumenty techniczne i technologiczne w ochronie środowiska; b/ Matematyczne modelowanie procesów chemicznych z udziałem środków smarowych i paliw silnikowych; c/ Kataliza, jako instrument ograniczenia uciążliwości procesów technologicznych dla środowiska; d/ Zagadnienia transportu energii w układach molekularnych; e/ Ocena ekologicznych skutków rozwoju transportu; f/ Biopaliwa i inne odnawialne źródła energii.