dr Anna Majcher

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół problematyki wzrostu, leczenia dzieci hormonami wzrostu oraz pomiarami antropologicznymi związanymi z modelami dojrzewania. Jest autorem oraz współautorem ponad 50 prac recenzowanych oraz 100 prezentacji konferencyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej i Diabetologii oraz Polskie Towarzystwo Badania Otyłości.