dr Anna Myszka

Adiunkt w Zakładzie Ekologii Człowieka. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół antropologii biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zależności zmian obserwowanych w materiale szkieletowym wywołanych zmianami środowiska. Jest autorką oraz współautorką ponad 15 recenzowanych prac. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego.