Stary materiał nowymi technikami

Nowoczesne badania antropologiczne obejmują już nie tylko analizy makroskopowe i mikroskopowe, ale i daleko rozwinięte metody obrazowania.