Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań

Organizacja przejmuje obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od przedsiębiorców.