Fundacja Banku Ochrony Środowiska

Fundacja Banku Ochrony Środowiska to organizacja pozarządowa działającą na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz zrównoważonego rozwoju.