Fundacja Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy

Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego (NaUD) rozwija pasje naukowe dzieci.