dr Jan Sandner

Kieruje Zakładem Modelowania i Waloryzacji Środowiska

Starszy Wykładowca w Instytucie Ekologii i Bioetyki. Jego zainteresowania badawcze dotyczą, między innymi teorii systemów waloryzacji naturalnych zasobów środowiska. Konstruuje systemy zarządzania danymi (Laboratory Information Management System - LIMS) dla laboratoriów nauk przyrodniczych oraz innych nauk. Jego zakład oferuje wirtualne projekty badawcze i edukacyjne realizowane pod klucz w oparciu o własne platformy IT.