Prof. zw. dr hab. Krzysztof Szostek

Katedra Przyrodniczych Podstaw Ochrony Środowiska

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z antropologią fizyczną i wpływem środowiska przyrodniczego na organizm człowieka, szczególnie w odniesieniu do historycznych i przedhistorycznych grup ludzkich.