Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT) jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji.